مرز خسروی امسال به روی زائران اربعین حسینی باز می‌شود

مرز خسروی امسال به روی زائران اربعین حسینی باز می‌شود

rn

rn

سه شنبه, 28 فروردين 1397 20:18

rn

rn

مرز خسروی که سال گذشته با وجود هماهنگی‌های بسیار به روی زائران اربعین حسینی بسته ماند، قرار است امسال آماده تردد زائران شود.

rnنشست هماهنگی برای سهولت تردد زائران اربعین حسینی به عراق و همکاری‌های گمرکی ایران و عراق با حضور مسؤولان استان دیاله عراق و استاندار کرمانشاه ایران برگزار شد.rnrnدر این نشست ضمن تقدیر از تلاش‌های طرف عراقی برای پاکسازی منطقه از سنی های تندروی داعش به اهمیت مرز خسروری اشاره شد.rnrnیکی از موضوعات مطرح شده بازگشایی مرز خسروی برای تردد زائران اربعین حسینی بود که استاندار کرمانشاه مانند پیش از این از آمادگی مرز خسروی برای عبور زائران خبر داد.rnrnپس از آن مسؤولان کشور عراق به ویژه استان دیاله نیز از این آمادگی ایران استقبال نموده و به پیگیری‌های لازم برای باز شدن مرز خسروی در ایام اربعین حسینی اشاره کردند.rnrnهمچنین مقرر شد در صورت موافقیت استان دیاله برای بازگشایی این مرز مهم، دولت مرکزی عراق نیز همکاری‌های لازم را مبذول کند که با توجه به توافق‌ها، امکان بازگشایی مرز خسروی در ایام اربعین مهیا شد.rnrnپیش از این مرز خسروی با وجود اظهار آمادگی این مرز بسته ماند تا جایی که یکی از استانداران کرمانشاه از سمت خود استعفا داد.rnrnبسته ماندن این مرز مهم باعث شد برخی از زائران اربعین حسینی به دلیل آماده نبودن زیر ساخت ها در دیگر مرزهای مشترک ایران و عراق ساعت ها و حتی روز ها در حدود مرزی معطل شوند.rnrn

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *