آزادی آیت الله سید حسین شیرازی پس از ۱۳ روز

آیت الله سید حسین شیرازی از زندان حکومت ایران آزاد شد.rnrnپس از گذشت ۱۳ روز از بازداشت آیت الله سید حسین شیرازی توسط ماموران اطلاعاتی حکومت ایران، فرزند مرجعیت شیعه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی از زندان حکومت ایران آزاد شدند.rnrnطبق اخبار رسیده از شهر مقدس قم، آزادی ایشان از دادگاه ویژه روحانیت در شهر قم صورت گرفت و ایشان به بیت مرجعیت شیعه در شهر مقدس قم بازگشتند.rnrnایشان در ورود به بیت مرجعیت شیعه آیت الله العظمی شیرازی، در شهر مقدس قم، مورد استقبال جمع کثیری از علما، طلاب حوزه علمیه و ارادتمندان به مرجعیت شیعه قرار گرفتند.rnrnدر پی آزادی آیت الله سید حسین شیرازی، مجموعه رسانه‌اى امام حسين عليه السلام از مقلدان و دوستداران آيت الله العظمى سيد صادق شيرازى دام ظله، در کشورهای مختلف كه با تماس‌ها و پیام‌های مکرر پيگير اخبار دستگيرى آيت الله سيد حسين شيرازى بودند، تشكر و قدردانى کردند.rnrn

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *