قضاوت

سلام خدا بر شماrnrnاميرمؤمنان حضرت على عليه السلام مى فرمايند: (فاصله بين حق و باطل چهار انگشت است، معناى اين فرمايش را از آن حضرت پرسيدند، حضرت چهار انگشت دست خود را جمع نموده و ميان گوش و چشم خود قرار دادند و فرمودند: باطل اين است كه بگويى شنيدم و حق اين است كه بگويى ديدم.)rnrnبرخى هستند كه طبق شنيده هاى بى پايه و اساس و شايعات نتيجه گيرى مى كنند…rnاميدواريم حضرتعالى جزو ميليون ها بيننده محترمى باشيد كه طبق فرمايش اميرالمؤمنين عليه السلام بر اساس ديده هايتان قضاوت كنيد.rnrnمجموعه رسانه اى امام حسين عليه السلام در هشت سال گذشته با 5 شبكه ماهواره اى1.به زبان فارسى 2.به زبان عربى 3.به زبان انگليسى 4. به زبان اردو 5.به زبان ترکی بحمدالله توانسته است هزاران هزار نفر از اديان و مذاهب مختلف را با مذهب حقه شيعه آشنا سازد و باعث استحكام عقايد ميليون ها دوستدار اهل بيت عليهم السلام در سراسر دنيا باشد.rnپذيراى پيشنهادها و انتقادهاى سازنده شما بيننده حسينى هستيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *